Formlar

Ortak Formlar

Adres Beyan Formu
Af Talep Formu
Akademik Izin-Kayıt Dondurma Covid-19
Akademik İzin-Kayıt Dondurma
Askerlik Sevk Tehir Formu
Askerlik Sevk Tehir İptal Formu
Belge Talep Formu
Bilim/ Mülakat Sınav Başvuru Formu
Bilim/ Mülakat Sınav Giriş Belgesi
Danışman Değişikliği Danışman
Danışman Değişikliği Öğrenci
Etik Kurul Başvuru Dilekçesi Öğrenci
Etik Kurul Başvuru Formları
Etik Kurul Danışman Onayı
Etik Kurul Kurum İzin Örnek Dilekçesi
Harç İade Talep Formu
İkinci Tez Danışmanı Atanması Öneri Formu
İlişki Kesme Formu
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Öğrenci
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Danışman Onayı
Mazeret Sınavı Talep Formu
Mazeretli Kayıt Talebi
Mezuniyet Formu DR Danışman
Mezuniyet Formu YL Danışman ONLİNE
Mezuniyet Formu YL Danışman
Sabıka Kaydı Beyan Formu
Seminer Dersi Juri Öneri Formu ONLİNE
Seminer Dersi Sonuç Formu ONLİNE
Seminer Dersi Sonuç Formu
Tez İntihal Raporu
Tez İzleme Komitesi
Tez Jüri Savunma Sınav Tutanağı ONLİNE
Tez Jüri Savunma Sınav Tutanağı
Tez Kabul Onayı ONLİNE
Tez Kabul Onayı
Tez Kabul ve Mezuniyet Formu ONLİNE
Tez Kabul ve Mezuniyet Formu
Tez Proje Konu Değişikliği Formu
Tez Proje Konu Öneri Formu
Tez Sınavı Juri Öneri Formu ONLİNE
Tez Sınavı Juri Öneri Formu
Tez Teslim Beyan Formu
Tez Teslim Ek Süre Talep Formu
TİK Raporu
Uzmanlık Alan Not Giriş Talebi Danışman-1
Uzmanlık Alan Not Giriş Talebi Danışman-2
Yeterlik Sınav Sonuç Formu ONLİNE
Yeterlik Sınav Sonuç Formu
Yeterlik Sınavı Komite Üyeleri Öneri Formu

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, Salı