Misyon Vizyon

Misyon

Enstitüler lisansüstü Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkânlar ve kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür.

Bu amaçla lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-kamu-özel sektör AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile ilerleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geçiş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Enstitümüz bilgi toplumunun değerini özümsemiş nitelikli öğrenciler yetiştirmek, mezunlarıyla bilimsel nitelikte akademisyenler ve istihdam iş gücü piyasasında aranan bireyler olmasını sağlamaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, Çarşamba