2020 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi

2020 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi

2020-2021 Akademik yılı itibariyle, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin farklı birimlerinde toplam 3.668 öğrenci öğrenim görmekte olup; İç paydaş memnuniyet analizi kapsamında, 7 akademik birimde öğrenim gören öğrenciler arasından; birim öğrenci sayısı ve öğretim şekli (normal ve ikinci öğretim) dikkate alınarak, istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem kümesi oluşturulmuş ve toplam 1.490 öğrenciye memnuniyet anketi uygulanmıştır. Pandemi nedeniyle eğitimin-öğretim faaliyetleri uzaktan yürütüldüğünden öğrencilere SMS ve mail yolu ile ulaşılmıştır. Enstitümüze ait 2020 yılı Öğrenci Analize aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiziniz.

Değerlendirme Anket Sonuçları