Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. Maddesi gereği 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak 12.02.2020-19.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında Enstitümüz bünyesinde; Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programlarının açılması uygun bulunmuştur.